Instrumentdemonstration 2015-08-22

 

Bild på instrumentdemonstration av cello.

Bild på barn som provar att spela blockflöjt.

Bild på barn som provar att spela trumset.

Bild på barn som provar att spela saxofon.

Bild på barn som provar att spela valthorn.

Bild på instrumentdemonstration av kontrabas.

Bild på instrumentdemonstration av tvärflöjt.

Bild på instrumentdemonstration av fiol.

Bild på barn som provar att spela harpa.

Bild på instrumentdemonstration av fagott.

Bild på instrumentdemonstration av eufonium.

Bild på instrumentdemonstration av nyckelharpa.

Bild på instrumentdemonstration av piano.

Bild på instrumentdemonstration av oboe.

Bild på barn som provar att spela trumpet.

Bild på instrumentdemonstration av klarinett.

Foto: Fredrik Ström.

Uppdaterad: