Piano

Pianolärare vid Uppsala kulturskola.
Pianolärare vid Uppsala kulturskola (cirkelvis från vänster): Lilia Sukiasyan, Carl Orrje, Ann-Kristin Liljenström, Andreas Kreuger, Eva Sonefors, Martin Tell, Aldona Gassowski, Anette Müller-Roos, Stellan Alneberg, Eva-Lis Lööw och Kristina Karselyte. 

Pianoundervisningen sker enskilt eller i grupp (4–6 elever) och anpassas till varje elev. Undervisningen sker på akustiskt piano och det är viktigt att eleven har ett piano hemma att öva på mellan lektionerna. I nybörjarstadiet är målet att kunna spela kortare melodier med ackompanjemang, lära sig läsa noter, spela på gehör och träna rytmik. Samtidigt utvecklar vi också elevens förmåga till musikaliskt uttryck. Samtliga pianolärare har pedagogisk utbildning på högskolenivå och är verksamma inom flera olika genrer, t.ex. klassisk musik, pop, visor, jazz, folkmusik och improvisation.

Se Kungliga Filharmonikernas presentation av symfoniorkesterns instrument: piano

Ansök här

Uppdaterad: