Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att studera musik på högskolenivå.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast årskurs 1 på gymnasiet.
  • Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Biinstrument: 20 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 40 minuter/vecka.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Ett intyg kan delas ut efter avslutad utbildning.

Senaste datum för ansökan till UKAP 2022–2023 kommer att annonseras här. Skriv ut och fyll i denna blankett och lämna den till kulturskolans expedition, alternativt posta den till Uppsala kulturskola, Skolgatan 51, 753 32 Uppsala.

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Mer information

Ella-Kari Norberg
Kulturskolechef
Uppdaterad: