Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att studera musik på högskolenivå.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast årskurs 1 på gymnasiet.
  • Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Biinstrument: 20 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 40 minuter/vecka.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Ett intyg delas ut efter avslutad utbildning. 

Ansökningarna till UKAP 2020–2021 sker i slutet av vårterminen 2020.
Ansök senast 24 april med denna blankett (PDF, 135 KB).

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Elever 2019–2020

Årskurs 1

Arad Alavi – piano
Ziad Albitar – gitarr
Ivar Avelin – violin
Lukas Dahlén – gitarr
Yannik Jatzkowski – violoncell
Sofia Nordberg – gitarr
Joel Oscarsson Löwgren – elbas
Egil Reginiussen Hildebrand – gitarr
Maxwell Scobie – saxofon
Joel Skoglund – oboe
Vendela Winquist – nyckelharpa

Årskurs 2

Hulda Almkvist – violoncell
Sven Backlund – trumset/slagverk
Jael Caselunghe – harpa
Eskil Hamrin – slagverk
Edvin Johansson – trumset
Anna Jubro – piano

Årskurs 3

Simon Dluzewski – piano
Wilhelm Fredlund – saxofon
Lisa Herlitz – oboe

Uppdaterad: