Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att studera musik på högskolenivå.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast årskurs 1 på gymnasiet.
  • Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Biinstrument: 20 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 40 minuter/vecka.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Ett intyg delas ut efter avslutad utbildning. 

Ladda ner ansökningsblankett för Uppsala kulturskolas avancerade program höstterminen 2019 här (PDF, 133 KB)

Ansökan ska vara inne senast 26 april 2019.

Elever 2018–2019

Årskurs 1

Hulda Almkvist – violoncell
Sven Backlund – trumset/slagverk
Jael Caselunghe – harpa
Eskil Hamrin – slagverk
Edvin Johansson – trumset
Anna Jubro – piano
Rikard Larsson – gitarr

Årskurs 2

Simon Dluzewski – piano
Wilhelm Fredlund – saxofon
Lisa Herlitz – oboe
Mattias Niklasson – piano

Årskurs 3

Elliot Backman – piano
Judith Caselunghe – tvärflöjt
Ebba Lindholm – piano
Liza Wensink – violin

Uppdaterad: