Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att studera musik på högskolenivå.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast årskurs 1 på gymnasiet.
  • Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Biinstrument: 20 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 40 minuter/vecka.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Ett intyg delas ut efter avslutad utbildning.

Använd nedanstående blankett för att söka till Uppsala kulturskolas avancerade program höstterminen 2018. Ansökan ska vara inne senast 27 april.  

Ansökningsblankett till UKAP höstterminen 2018 (PDF, 27 KB)

 

Elever 2017–2018

Årskurs 1

Simon Dluzewski – piano
Wilhelm Fredlund – saxofon
Lisa Herlitz – oboe
Mattias Niklasson – piano

Årskurs 2

Elliot Backman – piano
Judith Caselunghe – tvärflöjt
Ebba Lindholm – piano
Liza Wensink – violin

Årskurs 3

Max Brynolf – piano
Kevork Ekizean – piano
Niklas Eriksson – tuba
Julia Fejes – violin
Alma Stensson – piano

31 januari 2018