Invigning av Forumtorget

Plats: Forumtorget

2 juni

Tid: 12:00 – 13:00

Etnogruppen medverkar vid invigningen av Forumtorget.