Konsert med Uppsala Paradorkester och Blåsfisskarna

Plats: Nannaskolans aula

16 maj

Tid: 19:00 – 20:00

De yngsta och de äldsta blåsorkestereleverna i gemensam konsert.

Fritt inträde