Lunchkonsert

Plats: Uppsala Missionskyrka

22 april

Tid: 12:00 – 12:45

Arrangeras i samarbete med Uppsala Missionskyrka.

Fritt inträde