Möten

Plats: Uppsala konstmuseum, plan 4

6 december

Tid: 18:00 – 19:00

Inspirerade av konsten i rummet på slottet har teater- och celloelever från Uppsala kulturskola arbetat fram musikföreställningen "Möten". Det framförs såväl klassiska som nya scener och musikstycken.

Fritt inträde