Avgifter

Regler för terminsavgift

När du tackat ja till en kurs och fått en schematid är du betalningsskyldig för hela terminen, även om du ändrar dig och avslutar kursen innan terminen är slut.

Ämneskurs

Dans: 950 kr/termin
Instrument: 1 200 kr/termin
Instrument, gruppundervisning: 650 kr/termin
Instrument, elev över 20 år: 2 300 kr/termin
Teater: 950 kr/termin
Musikterapi: 1 200 kr/termin
Musikterapi, varannan vecka: 650 kr/termin
Musikterapi, elev över 20 år: 2 300 kr/termin

Kör/orkester

Kör och orkester är gratis för dig som tar sång- eller instrumentlekktioner hos oss.
Avgift för endast kör/orkester: 200 kr/termin

Instrumenthyra

500 kr/termin

Familjeavgift

2 100 kr/termin
Maxbelopp när flera syskon är elever. Maxbeloppet gäller endast en kurs per elev och inkluderar inte instrumenthyra.

Mer information

Bo Frick
Kulturskolechef
23 september 2016